10 மிக அதிகளவில் தேடியறிப்பட்ட நாடுகள்
அல்லது நாட்டின் குறியீடுகள்:


நல்ல பயணத்தை மற்றும்/அல்லது வெற்றிகரமான வியாபார
பேரங்களை மேற்கொள்ள உங்களை வாழ்த்துகிறோம்!சர்வதேச தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கான நாட்டின் குறியீடுகள் யாவும் நாட்டிற்குள் அழைக்கும்போது ஒரு நகருக்கான உள்ளூர் பகுதி குறியீடுகளைப் போன்றதே. அதேசமயம், உள்ளூர் பகுதி குறியீடுகளை அயல்நாடுகளுக்கான தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கு தவிர்த்துவிடலாம். சர்வதேச அழைப்புகளுக்கு, பொதுவாய் 00 என்பதுடன் தொடங்குகிற நாட்டின் குறியீட்டை டயல் செய்வதன் மூலம் துவங்கி, பின்னர் தேசிய பகுதி குறியீடு, ஆனாலும், பொதுவாக பூஜ்ஜியத்துடன் துவங்குகிற எண் இல்லாமல், இறுதியாக வழக்கம்போல, நீங்கள் தொடர்புகொள்ள விரும்புகிற நபரின் எண். எனவே, இந்தியா 08765.123456 -க்குள் அழைப்பை மேற்கொள்ள உபயோகிக்கப்படுகிற எண்ணானது, ஆஸ்திரியா, சுவிசர்லாந்து, அல்லது வேறு நாட்டிலிருந்து வருகிற அழைப்புகளுக்கு 0091.8765.123456 என்பதாக மாறும். எங்களுக்குத் தெரிந்த இவ்விதிக்கான விதிவிலக்குகள் எதையும் இந்த இணையதளத்தில் காணலாம். முடிந்தால், தொலைபேசி எண்ணுக்குச் சொந்தமான ஊர்/நகரம் அல்லது மண்டலத்தின் எண்ணையும் வழங்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, தொலைபேசி எண் +49301234 க்குச் சொந்தமான நாடு பெர்லின் (ஜெர்மனி)

பின்வரும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கப்பெறுகின்றன:


ஏர்ட் தீவு - ஸ்வால்பார்ட் - ஜெர்மனி - உருகுவை - புரூணை - கினி-பிசாவு - பூட்டான் - ருமேனியா - கயானா - லிபியா - ஈரான் - காபோன் - பகுரைன் - வடகொரியா - அந்தோரா - சாம்பியா - எக்குவடோரியல் கினி - அசர்பைஜான் - மலாவி - மல்தோவா - பரோயே தீவுகள் - துனீசியா - அல்பேனியா - பொலிவியா - ருவாண்டா - தாய்வான் - உகாண்டா - லக்சம்பர்க் - அல்சீரியா - சுவிட்சர்லாந்து - எல் சால்வடோர் - சோமாலியா - இந்தோனேசியா - சிலோவாக்கியா - நெதர்லாந்து - அங்கேரி - ஜிப்ரல்டார் - சிபூட்டி - உசுபெக்கிசுத்தான் - மூரித்தானியா - அங்கியுலா - கிரேக்க - துருக்மெனிஸ்தான் - எக்குவடோர் - அமெரிக்க சமோவா - எசுத்தோனியா - அன்டிகுவா பர்புடா - செயின்ட் பியர்ரே மற்றும் மிக்குயலான் - கேப் வர்டி - ஆசுதிரியா

நாட்டின் குறியீடு / தொலைபேசி எண்களை