மேல்-நிலை கள / இணைய குறி தென்கொரியா

நாட்டின் அல்லது மேல்-நிலை களம் பெயரை உள்ளிடுக:

-லிருந்து

-க்கு அழைத்திடுகநாடு:தென்கொரியா

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி:

kr

உள்ளூர் நேரம்:

5:18


மேல்-நிலை கள தென்கொரியா (இணைய குறி)

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி தென்கொரியா: kr