நாட்டின் குறியீடு ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

நாட்டின் பெயரை அல்லது நாட்டின் குறியீட்டை உள்ளிடுக:நாடு:ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

நாட்டின் குறியீடு:

+971

011971

உள்ளூர் நேரம்:

03:20

மேல்-நிலை கள / இணைய குறி:

ae

தொலைபேசி எண் கணிப்பொறி


குறிப்பு:
தேசிய பகுதிக் குறியீட்டின் முதன்மையான பூஜ்ஜியத்தை இங்கு சேர்க்காமல் விட்டுவிடவேண்டும். அதன்மூலம், 07341 1197341 எனும் எண்ணானது நாட்டின் குறியீட்டுடன் +971 7341 1197341 என மாறுகிறது.


ஐக்கிய அரபு அமீரகம் -இன் பகுதி குறியீடுகள்...நாட்டின் குறியீடு ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

ஐக்கிய அரபு அமீரகம்-ஐ அழைப்பதற்கான நாட்டின் குறியீடு. (Aikkiya arapu amirakam): +971
உபயோகிப்பதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்: சர்வதேச தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கான நாட்டின் குறியீடுகள்கள் யாவும் நாட்டிற்குள் அழைக்கும்போது ஒரு நகருக்கான உள்ளூர் பகுதி குறியீடுகளைப் போன்றதே. அதேசமயம், உள்ளூர் பகுதி குறியீடுகளை அயல்நாடுகளுக்கான தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கு தவிர்த்துவிடலாம். சர்வதேச அழைப்புகளுக்கு, பொதுவாய் 011 என்பதுடன் தொடங்குகிற நாட்டின் குறியீடு டயல் செய்வதன் மூலம் துவங்கி, பின்னர் தேசிய பகுதி குறியீடு, ஆனாலும், பொதுவாக பூஜ்ஜியத்துடன் துவங்குகிற எண் இல்லாமல், இறுதியாக வழக்கம்போல, நீங்கள் தொடர்புகொள்ள விரும்புகிற நபரின் எண். எனவே, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 08765 123456 -க்குள் அழைப்பை மேற்கொள்ள உபயோகிக்கப்படுகிற எண்ணானது, ஆஸ்திரியா, சுவிசர்லாந்து, அல்லது வேறு நாட்டிலிருந்து வருகிற அழைப்புகளுக்கு 011971.8765.123456 என்பதாக மாறும்.


தொலைபேசி எண் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்