பகுதி குறியீடுகள் சவூதி அரேபியா

சவூதி அரேபியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Dammam, Khobar, Qatif, Jubail, Dhahran, Hafar Al-Batin013

பகுதி குறியீடுகள் சவூதி அரேபியா