பகுதி குறியீடுகள் சிலோவாக்கியா

சிலோவாக்கியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Poprad052
2.Považská Bystrica042
3.Prešov051
4.Prievidza046

பகுதி குறியீடுகள் சிலோவாக்கியா