பகுதி குறியீடுகள் சுவீடன்

சுவீடன் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Uddevalla0522
2.Ullånger0613
3.Ulricehamn0321
4.Umeå090
5.Uppsala018

பகுதி குறியீடுகள் சுவீடன்