பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா

லித்துவேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Pakruojis8421
2.Palanga8460
3.Panevėžys845
4.Pasvalys8451
5.Plungė8448
6.Prienai8319

பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா