பகுதி குறியீடுகள் போலந்து

போலந்து -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Piotrków Trybunalski44
2.Piła67
3.Poznań61
4.Przemyśl16
5.Płock24

பகுதி குறியீடுகள் போலந்து