பகுதி குறியீடுகள் துருக்கி

துருக்கி -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Malatya422
2.Manisa236
3.Mardin482
4.Mersin324
5.Muğla252
6.Muş436

பகுதி குறியீடுகள் துருக்கி