பகுதி குறியீடுகள் உக்ரைன்

உக்ரைன் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Fastiv4565
2.Feodosiya6562
3.Frunzivka4860

பகுதி குறியீடுகள் உக்ரைன்