பகுதி குறியீடுகள் வியட்நாம்

வியட்நாம் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Nam Định0350
2.Nghệ An038
3.Ninh Bình030
4.Ninh Thuận068

பகுதி குறியீடுகள் வியட்நாம்